Οι χρήστες του Messenger μπορούν να κάνουν συναλλαγές μέσω PayPal. Το Facebook Messenger και το PayPal μόλις ήρθαν πιο κοντά. Ξεκινώντας από αυτή την Παρασκευή, οι χρήστες του