Τι είναι  το root και τι πρέπει να προσέχω όταν κάνω root την συσκευή; Τελευταία όταν ακούμε τη λέξη root στο νου μας έρχεται η παρέμβαση που κάποιος