Όπως γνωρίζουμε τώρα τα Galaxy Note 7 μας βγήκαν σκάρτα. Και για το λόγο αυτό και η Samsung τις απέσυρε από την αγορά οριστικά. Μα είναι πολλοί αυτοί