Σε ένα υπολογιστή τεστάρισα ένα λογισμικό για εσάς, το πώς να ενεργοποιήσετε  τα Windows. Το λογισμικό έτρεξε κανονικά μέχρι την στιγμή που ζητούσε και  επανεκκίνηση των Windows. Λογικό