Η Adobe έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση έκτακτης ανάγκης για το Flash Player για Windows, Mac και Linux. Οι τρέχουσες εκδόσεις έχουν ένα σοβαρόπρόβλημα όσο αφορά την ασφάλεια