Ο πρώτος φορητός υπολογιστής, ή όπως γνωρίσετε αλλιώς laptop, είναι το TRS-80 Model 100. Το TRS-80 Model 100 παρουσιάστηκε από τον Tandy στις 29 Μαρτίου του 1983 και