Έχει μολυνθεί το USB σας από κάποιο ίο και έχει κρύψει όλα τα δεδομένα και αρχεία σας. Δηλαδή το USB δείχνει ότι έχει μέσα κάτι δεδομένα ή αρχεία