Νεο συσκευη με λειτουργικο συστημα Firefox OS . Φαίνεται ότι τα πράγματα για την Firefox, με το Firefox OS, πάνε καλά. Στην οικογένειά της προστέθηκε ακόμα ένα μέλος.