Μία από τις πρώτες συσκευές που τρέχουν Windows Phone 8.1 OS, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την αγορά του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τμήμα της Nokia από