Εδώ και πολύ καιρό, το παλιό καλό παραδοσιακό PC εμφανίζεται όλο και λιγότε­ρο στην ειδησεογραφία. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών έχει πια μετατοπιστεί σε πιο σύγχρονα, ευέλικτα