Στη Κίνα από το 2000 έχουν απαγορεύσει την πώληση παιχνιδιών στη χώρα τους για το λόγο ότι θέλουν να διασφαλίσουν την ψυχική τους ηρεμία που με τα παιχνίδια