Καταψηφίζω, η νέα καινοτομία του Facebook. Όντα ακούμε την λέξη Facebook το μυαλό μας στα ‘Like’, και όχι άδικα. Αυτό συμβαίνει επειδή και η αίτια που έγινε το