Ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών σε περιοχές ανά την Ελλάδα ξεκινάει να κατασκευάζει η WIND, έχοντας πάρει την σχετική έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες. Please follow